Период на изпълнение:  04/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Фондация „ЛИБРе“ предоставя правно-организационни консултации на стартираща компания в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на лични данни. Акцент на консултациите са прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, правно-организационни одити на обработваните и събираните от организации категории лични данни, институционализиране на длъжностно лице по защита на данните, разработване на вътрешно-фирмени правила и др.