Период на изпълнение:  01/2018 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Индивидуални консултации и 1:1 срещи с физически лица относно функциите и отговорностите на длъжностното лице по защита на данните, необходимите знания за заемане на позицията и възможностите за обучение.

Консултации на действащи длъжностни лица по защита на данните относно спорни казуси и/или продукти и услуги от различни икономически сектори.