Период на изпълнение:  10/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Предоставяне на консултации на ИТ разработчик във връзка с привеждане и разработка на информационни системи в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните. Компанията предлага решения за маркетингови проучвания с фокус върху профилиране на аудиторията и структуриране, изчистване и валидиране на моделирани данни.