Фондация „ЛИБРе“ @ 40-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността, София


От 22 до 26 октомври 2018 г. Комисията за защита на личните данни и Европейският надзорен орган по защита на данните бяха домакини на най-значимия международен форум в сферата на защитата на личните данни и неприкосновеността за обмяна на знания, опит и идеи в тази сфера - Конференцията на органите по защита на личните данни и неприкосновеността. От свикването ѝ през 1979 до сега, почти четири десетилетия, тя функционира като платформа за среща на лидерите в областта на защитата на личните данни. Това се постига посредством обединените усилия на организации от 6 континента – общо сто и десет акредитирани членове и шестнадесет наблюдатели.

40-та Международна конференция, която се проведе едновременно в Брюксел и София, допринесе за развитието на дискусията относно етичните измерения при обработване на лични данни в дигиталната ера и се проведе под наслова „Да обсъдим етичната страна: Достойнство и уважение в управлявания от данни живот” („Debating Ethics: Dignity and Respect in Data Driven Life”). За пръв път конференцията се организира съвместно от европейска институция и национален орган по защита на данните. 2018 г. предостави възможност на българската Комисия за защита на личните данни и Европейския надзорен орган да подчертаят водещата роля на Европейския съюз при формиране на политиките и средствата за защита на личните данни и достъпа до информация в световен мащаб.

Конферентната програма в София се проведе на 22 и 23 октомври 2018 г. със сесии, посветени на съвременните ценности на неприкосновенността на личното пространство, балансирането между обществения интерес и правата на субектите на данни, интелигентни решения за сигурност и отчетност на данните, дигитална етика при съвременните комуникации и виртуалната реалност, както и фокусирани дискусии, посветени на защита на неприкосновеността във финансовия и застрахователния сектори и аутсорсинга на данни.

Фондация „ЛИБРе“, съвместно с Обединено Дрон Общество, имаше честта да организира съпътстващо специализирано събитие в рамките на втория ден от конференцията, посветено на правните и етичните проблеми на защитата на личните данни при употребата на дронове от следващото поколение потребители - „Drones: Ethics of a PlayStation Mentality“. Александра Цветкова, директор на Фондацията, изнесе встъпителна реч, очертаваща ключовите аспекти на проблематиката, последвана от демонстрация, подготвена от пилотите на Обединено Дрон Общество.