ИИ в здравеопазването - тема на второто обучение за съдии по проект JuLIA


Второто трансгранично обучение по проект JuLIA се проведе на 18-19.01.2024 г., в гр. Тренто, Италия, и беше посветено на използването на системи с изкуствен интелект (ИИ) в здравеопазването. Първата част на обучението беше посветена на въздействието на системите с изкуствен интелект върху връзката пациент-лекар и информираното съгласие на пациента, докато втората част се фокусира върху предстоящите промени, вследствие промените в законодателството на ЕС в областта на отговорността и прилагането на тези мерки към телемедицината, персонализираната медицина, роботиката и др. под. Сесиите редуваха презентации, интердисциплинарни дискусии и практически сесии (лаборатории за правосъдие), насочени към представяне на конкретни приложения на изкуствения интелект в областта на здравеопазването и възможните последици при произнасянето по дела. Пълна програма и материали от събитието са поместени тук.

Това е поредното събитие по проекта, насочено към съдии от цяла Европа, което има за цел да популяризира предизвикателства на ИИ в правораздаването в няколко специфични направления. През 2024 г. предстоят още две международни събития, насочени към приложението на ИИ при управление на кризи и в контекста на публичното управление. Следете уебсайта на проекта и/или нашия раздел "Новини" за повече информация!