Покана до европейски съдии: ИИ в публичното управление


Pроект „Правосъдие, основни човешки права и изкуствен интелект“ (JuLIA) е европейски проект ангажиран с въздействието на автоматизираното вземане на решения чрез системи с изкуствен интелект (ИИ) върху съдилищата и защитата на основните права в това отношение. Проектът отправя покана до всички европейски съдии, които се интересуват от участие в следващото транснационално обучение, което ще се проведе в Коимбра, Португалия, през май 2024 г. Обучението е насочено към съдии с опит в следните области: професионална отговорност на медицинските лица (отговорността на лекарите, отговорността на частните и обществените болници и т.н.), административна отговорност, отговорност, присъща на използването на системи с ИИ или ИКТ оборудване/приложения, здравни данни и дискриминация. В допълнение, поканата адресира и съдии и адвокати, които се интересуват от право, технологии и ИИ в области, различни от здравеопазването, но които биха се заинтересували да разширят интереса си към приложението на ИИ и неговите особености в контекста на медицинското право.

Крайният срок за кандидатстване е 1 март 2024 г., а кандидатурите могат да се подават чрез този формуляр.

Оценката на кандидатурите е обвързана с редица критерии. Като основни изисквания се считат познанията и опита в областите на правото, адресирани от обучението, както и много добри познания по английски език. Оценката на заявленията ще се основава още и на следните критерии:

Разнообразие от компетенции: поканата е отворена за граждански, административни и наказателни съдии;

Баланс в съдебната йерархия: подбраните съдии следва да представляват съдилища от всички йерархични нива;

Баланс по отношение на пол, възраст и националност;

Поканата е отворена, макар и с ограничения, и за адвокати, интересуващи се от поставените теми.

С преференции ще се разглеждат кандидатури на съдии, квалифицирани като обучители на национално ниво със съответен документиран опит в областта.

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата от процеса на подбор най-късни 1,5 месеца преди събитието. Ако бъдат избрани, кандидатите се ангажират да участват във всички обучителни, както и да се подготвят за обучението чрез предоставените за целта материали. По време на обучението, се очаква те да се включат активно в дискусията и да споделят своите знания и опит с останалата част от групата.

Всички заинтересовани са поканени да кандидатстват. В случай на въпроси, те могат да бъдат адресирани до екипа на проекта чрез тази форма за контакт.