Осъвременяване на вътрешни организационни документи и регистрацията на медицински център като администратор на лични данни

Проекти


Период на изпълнение:  12/2017 - 01/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Предоставяне на консултации на медицински център в областта на защитата на неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на лични данни във връзка с осъвременяване на вътрешни организационни документи и регистрацията на дружеството като администратор на лични данни.

Специализирани правно-организационни консултации в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизираната обработка на чувствителни данни.