Разяснителна кампания относно неприкосновеността на личното пространство за деца и подрастващи

Фондация „ЛИБРе“ реализира инициатива за повишаване осведомеността на младежите в България по въпроси в областта на неприкосновеността на личното пространство и защитата на данните, като разглежда въпроси, свързани със значението на информацията, която младите хора споделят за себе си онлайн, кой има достъп до нея и дали публикуват информация за себе си, която не искат други хора да знаят - чрез обучения, публични дискусии и специализирани материали.


В началото на 2017 г. Фондация „ЛИБРе“ стартира инициатива за повишаване осведомеността на младежите в България по въпроси в областта на неприкосновеността на личното пространство и защитата на данните. „Колко „лично“ е личното пространство онлайн?“ разглежда въпроси, свързани със значението на информацията, която младите хора споделят за себе си онлайн, кой има достъп до нея и дали публикуват информация за себе си, която не искат други хора да знаят. Чрез обучения, дискусии и специализирани материали, инициативата поставя фокус върху защитата на личните данни в електронното пространство и какви добри практики да се следват от подрастващите в тяхното ежедневие с оглед развитието на технологиите и възможностите за споделяне на ресурси, комуникация и Интернет на нещата. Инициативата се реализира в следствие натрупания значителен опит на експертите във Фондация „ЛИБРе“ като консултанти и преподаватели по проблемите на неприкосновеността, защитата на лични данни и защитата на потребителите в електронното пространство; и адресира различни възрастови групи, включвайки обучителни и комуникационни дейности, съобразени с аудиторията.


Презентации и информационни сесии с ученици в среднообразователни училища

В рамките на обучителни срещи учениците дискутират различни аспекти на личното и публичното пространство, как технологиите рефлектират върху възприятията на подрастващи и възрастни и как да адаптират поведението си онлайн с цел по-добра защита на информацията и репутацията. Събитията включват кратки презентации, дискусии и упражнения, фокусирани върху защитата на личните данни в електронното пространство и какви добри практики да следват подрастващите в своето ежедневие.

Сходни събития вече са организирани за публични органи и със съдействието на учебни заведения.


Презентации и информационни сесии със студенти по право и ИТ

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, запознава студенти по право или различни ИТ специалности с правните аспекти на информационните технологии, като специален фокус на тези дискусии са темите електронна търговия, защита на личните данни, защита на потребителите и др. За да отрази най-пълно комплексността на обсъжданите проблеми и да отговори на разнообразните интереси на аудиторията, занятията и дискусиите се адаптират към различни гледни точки – търговец или потребител, и се разискват добри търговски практики, потребителски нужди и др.

Обект на дискусии могат да бъдат и други области, регулирани от ИТ правото – електронно управление, електронно правосъдие и т.н.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, има опит като преподавател по правни аспекти на ИТ към СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика (2009-2017), и Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (2013-2017). Съвместно с Иво Емануилов, старши експерт, през 2018 г. разработват и стартират преподавателска дейност по дисциплината „Отговорен изкуствен интелект: етични, правни, социални и икономически аспекти” (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика) - първият и единствен в България цялостен академичен учебен курс, който разглежда правните и етични аспекти на системите с изкуствен интелект.

В допълнение, провежда и публични срещи със студенти по актуални правни въпроси.


Подготовка на обучителни програми и дигитални материали, адаптирани за младата аудитория

Фондация „ЛИБРе“ проучва актуални добри практики на европейско ниво в работата с младежи по теми от областта на неприкосновеността и защитата на личните данни и разработва обучителни и презентационни материали, подкрепени с актуални примери и адаптирани към съответната възрастова група: 7-12 г., 12-15 г., 15-18 г. и 18-25 г.

Пример за успешно реализирана инициатива е: Неприкосновеност на личния живот в дигиталния век – кратки образователни видео адаптации за България.


В случай, че разяснителната кампания представлява интерес за вашето учебно заведение или публична институция, може да потърсите екипа на Фондация „ЛИБРе“ за провеждане на разяснителна среща и/или изработка на материали.