Проведе се Лаборатория за правосъдие „Правни аспекти на ИИ в здравеопазването”!


Лабораторията за правосъдие „Правни аспекти на изкуствения интелект в здравеопазването“, организирана от Фондация „ЛИБРе“ като част от проект „Правосъдие, основни човешки права и изкуствен интелект“ (JuLIA) се проведе на 14 май 2024 г. с фокус върху използването на изкуствен интелект в здравеопазването. Събитието беше насочено към съдии и правни експерти, които се занимават професионално с казуси в областта на здравеопазването или имат интереси в темата.

Целта на уебинара беше да представи практически казуси и да насърчи дискусии около ролята на данните и начина, по който изкуственият интелект засяга основните права в контекста на здравеопазването, с акцент върху европейската гледна точка относно рисковете, предизвикателствата и легитимността на използването на тези инструменти през гаранциите за основните права.

Иво Емануилов (Фондация ЛИБРе) представи целите на лабораторията и въведе аудиторията в социалните и правните проблеми, свързани с използването на изкуствен интелект в здравеопазването, персонализираната медицина и използването на генеративни модели.

Боян Дафов (GATE Institute) представи на участниците как работи изкуствения интелект в практически план, като онагледи с демонстрационни примери.

Правно-организационните аспекти, свързани с използването на данните, бяха засегнати от д-р Теодора Лалов-Спинкс, постдокторант в Гентския университет, Белгия, и доктор по фармацевтични науки и право от Католическия университет в Льовен, Белгия, и д-р Невин Фети, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Националния институт на правосъдието, които представиха различни казуси относно обработването на лични данни в здравеопазването, включително в контекста на клиничните изпитвания. Засегнати бяха казуси от областта на персонализираната медицина и автоматизираното обработване на здравни данни в трансграничен контекст.

Катерина Йорданова, юрист и правен експерт към imec - Centre for IT & IP Law (CiTiP) към Католическия университет в Льовен, Белгия, запозна участниците с мястото на човешките права при използването на изкуствен интелект в сектора на здравеопазването, като акцентира върху новите международни договори, като напр. Конвенцията за изкуствен интелект на Съвета на Европа, и нововъзникващи права като правото на пълноценно човешко взаимодействие.

Събитието се проведе онлайн, от 14:00 до 18:00, на български език, пред експерти и магистрати, работещи в областта. Запис от срещата е достъпен тук.

Следвайте ни онлайн или посетете сайта на проекта за бъдещи събития по представените и/или свързани теми!