Educate to Create 2019: Impact of AI on Higher Education Conference, Sofia


Period:  29.03.2019
Organiser:  Министерство на образованието и науката (България), в сътрудничество с Комисар Мария Габриел
Applied Research