Благодарим ви, че обмисляте възможността да инвестирате в дейността на Фондация „ЛИБРе“ като станете наш дарител!

Знаем, че резултатите от нашия труд не могат да се видят с просто око – ако търсите цифри или данни за количества, трудно можем да ви предоставим. Но бихме се опитали.

Можем да си поставим краен срок за действие в рамките на една инициатива, но е невъзможно да поставим срок за реализиране на промяна, случваща се в сърцата и умовете на хората.

Вярваме, че всяка промяна е плод на колективни усилия и нищо от случващото се днес не е единствено и само наше дело.

Зад всяко наше усилие и действие стоят натрупани във времето експертиза и познания, които изискват ресурси и инвестиция. Подкрепете ни в нашите начинания, а ние се ангажираме, че ще останем верни на ценностите си и ще продължим активно да наблюдаваме, коментираме, мислим и действаме!


Вие можете да направите еднократно дарение чрез банков превод към посочената банкова сметка на Фондация „ЛИБРе“:

    • в лева

IBAN: BG58 FINV 9150 1016 5068 96

BIC/SWIFT код: FINVBGSF

Първа инвестиционна банка АД

    • в евро

IBAN: BG64 FINV 9150 1216 5822 86

BIC/SWIFT код: FINVBGSF

Първа инвестиционна банка АД

Ако желаете да получите официален документ, който удостоверява дарението пред приходната администрация, моля изпратете пълните си данни (или данните на своята организация) до екипа на Фондация „ЛИБРе“ на e-mail адрес: office@libreresearchgroup.org.


Информацията, която предоставяте във връзка с даренията, не е публична и няма да бъде разкривана на трети лица освен в случаите, установени по закон. Фондация „ЛИБРе“ гарантира, че името и адресът Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция с организацията при спазване на пълна конфиденциалност съгласно Закона за защита на личните данни.

Молим да обърнете внимание, че Фондация „ЛИБРе“ осъществява дейността си в частна полза и действащите разпоредби за данъчни облекчения по чл. 22, ал. 1, т. „л“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане не се прилагат.