Период на провеждане:  22-23.05.2018
Организатор:  Федерално министерство за Европа, интеграция и външни работи на Република Австрия​; Служба на Върховния комисар по правата на човека на ООН​; община Виена; Институт за човешки права „Лудвиг Болцман“​
Лектори:  Александра Цветкова

През 2018 г. се отбелязва 25-ата годишнина от Световната конференция по правата на човека, която се провежда в периода 14-25 юни 1993 г. и събира повече от 10 000 представители на правителства от цял свят, Организацията на обединените нации и международното гражданско общество. Декларацията и програмата за действие от Виена, приети от Световната конференция по правата на човека през юни 1993 г., се считат за важен документ за насърчаване и защита на човешките права, вкл. създавайки Върховния Комисариат на ООН по правата на човека (OHCHR).

По този повод Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Република Австрия, заедно със Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН, община Виена и Института за човешки права „Лудвиг Болцман“, организираха експертна конференция на високо равнище на 22 и 23 май 2018 г. във Виена. Федералният министър за Европа, интеграция и външни работи на Република Австрия д-р Карин Кнайсл и Върховният комисар на ООН по правата на човека Зейд Раад ал Хюсеин откриха събитието.

Програмата и основните приоритети на конференцията са достъпни тук.

Конференцията събра независими експерти по правата на човека от гражданското общество, академичните среди и частния сектор, младежи, защитници на правата на човека, представители на ООН, регионални, национални и местни институции за защита правата на човека, както и правителствени представители. Водещи експерти от цял свят бяха поканени да обсъдят глобалните тенденции - цифровизация, демографски промени, урбанизация, изменение на климата, и др., и тяхното въздействие върху правата на човека. Дискусиите на експертно ниво бяха проведени в две работни групи, фокусирани върху следните теми:

  • Права на човека и сигурност
  • Насърчаване на равенството в съвременното общество

Работните групи разработиха практически ориентирани препоръки към държавите - членки на ООН, и други заинтересовани страни, насочени към по-нататъшно подобряване защитата на правата на човека.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, бе поканена да се включи в работна група „Права на човека и сигурност“,. Тя беше сред малцината избрани да поднесат мотивиращо дискусията изказване, което г-жа Цветкова посвети на предизвикателствата пред сигурността на дигиталните права и инициативите за повишаване на осведомеността по въпросите на неприкосновеността на личното пространство и защитата на лични данни.