Фондация „ЛИБРе участва с мнение в обществената консултация на Организацията на обединените нации по въпросите на образованието, науката и културата ЮНЕСКО на тема „Индикатори за универсалността на интернет“. Консултацията е изготвена на база концепцията на ЮНЕСКО за универсалността на интернет.

Концепцията за универсалността на интернет (Internet Universality Concept) акцентира върху характеристиките на интернет, които ЮНЕСКО счита за много важни за разкриване на потенциала му в интерес на устойчивото развитие. Според концепцията, интернет представлява нещо повече от инфраструктура и приложения. Интернет е мрежа от икономически и социални връзки с огромен потенциал в областта на създаване на условия за съблюдаване на права, увеличаване на правата и възможностите на правата и обществата и за подпомагане на устойчивото развитие. Тази концепция за интернет дава възможност да се обединят различните аспекти за развитие на интернет, касаещи технологиите и държавната политика. Тя дава възможност на основание на поведенческите норми и ценности в основата на тази тенденция да се формира общодостъпен и повсеместен интернет, който да способства осъществяване на стремежите на човечеството и общото му участие в развитието и управлението на интернет. Универсалността на интернет е средство за създаване на обществото на знанието според ЮНЕСКО.

Понятието за универсалност на интернет включва четири принципа ROAM с най-голямо значение за развитието на интернет (това е рамката на индокаторите: Rights, Openness, Accessibility, Multistakeholder participation):

R – интернет се основава на човешките права;

O – интернет е отворен;

A – интернет следва да е достъпен за всички;

M – интернет се развива благодарение на участието на много заинтересовани страни.