Обучение „Икономически основи на конкурентното право“, проект CONSTANT


Период на провеждане:  12-14.07.2017
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“
Лектори:  Мирослава Маринова, Матийо Реландж, адв. Иван Георгиев

Третото обучение в рамките на проект CONSTANT – “Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи” се проведе между 12 и 14 юли 2017г. в к.к. Боровец.

Централната тема на обучението беше „Икономически основи на конкурентното право“.

Тя беше представена от лектори с разнообразни експертиза и опит в България и чубина:

Мирослава Маринова има магистърска степен по икономика и опит в администрирането на производства към Комисията за защита на конкуренцията (2004-2014 г.). В момента защитава доктурантура по конкурентно право към Редингския университет във Великобритания, където разглежда отстъпките за лоялност и ценови намаления в контекста на конкурентното право в ЕС.

Матийо Реландж e експерт по конкурентно право и иновации. Неговата практика се фокусира върху прилагането европейското и френското конкурентно право в сферата на иновативните пазари. Той консултира ИТ фирми, както и компании опериращи в трансформирани от новите технологии пазари (издателска дейност, реклама, разплащателни услуги, автомобилна индустрия и др.) Като член на Парижката и Брюкселската адвокатски колегии, той представлява клиенти в конкурентно-правни процеси пред Европейската комисия и френската Комисия за защита на конкуренцията.

Иван Георгиев е бивш районен съдия (2010-2016 г.) с интереси и практически опит в областта на конкурентното право. Бивш член на Асоциацията на европейските съдии по конкурентно право (2014-2016 г.) и лектор на обучения по темата. Към момента е практикуващ адвокат и управляващ съдружник на адвокатско дружество, работещо по въпроси на конкурентното право на национално ниво.

Oбучението “Икономически основи на конкурентното право” предложи предимно практически примери и конкретни случаи, демонстриращи икономическия аспект на хоризонталните ограничения, злоупотребата с господстващо положение, вертикалните ограничения и други. Разгледани бяха и специфични сектори като медийния и телекомуникационния.

Материали от обучението, включително видео записи от сесиите, ще бъдат публикувани съвсем скоро в онлайн платформата на проект CONSTANT: www.constantproject.eu.

Проект ‘CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи’ (‘CONSTANT - COmpetitioN and STate aid law Advanced National Training for judges’) цели да адресира нуждата от практически ориентирани обучения за магистрати в България относно законодателството на ЕС в областта на държавните помощи, исковете за обезщетение при нарушаване на антитръстовите правила, както и икономическите основи на конкуренцията. Проектът е иницииран и се координира от Фондация „ЛИБРе“. Можете да научите повече за нашите инициативи на страницата Проекти.