Умения и компетенции за прилагане на отворена наука

Работната група за Образование и Умения в рамките на инициативата на ЕК за Отворена наука (Open Science) публикува своя доклад "Предоставяне на необходимите за изследователите умения и компетенции за прилагане на отворена наука".


Работната група за Образование и Умения в рамките на инициативата на ЕК за Отворена наука (Open Science) публикува своя доклад "Предоставяне на необходимите за изследователите умения и компетенции за прилагане на отворена наука". Докладът последва проучване проведено между март и май 2017 г., в което се установява, че изследователите до голяма степен не познават концепцията за отворена наука, както и че възможностите за обучение по темата са ограничени, но съществува интерес към подобни дейности.

Централното послание в този доклад е, че за да се премине към автоматично приобщаване на изследователите към отворената наука, е необходима радикална промяна в културата и нагласите на изследователската общност и заинтересованите страни. Това се дължи на факта, че традиционните комуникационни механизми и структури за възнаграждения и поощрения са все още дълбоко внедрени в настоящата научна практика, а новите технологии се въвеждат и прилагат от скоро (EOSC, Digital skills agenda).

Следете напредъка в работата по инициативата за отворена наука на Европейската комисия и свързани аспекти тук.
Сфери на дейност