Фондация „ЛИБРе“ @ Microsoft Data Science and Law Forum: Responsible Approaches to Artificial Intelligence, Брюксел


Възходът на изкуствения интелект (ИИ) носи безпрецедентна технологична и правна сложност, предизвикваща сближаване на традиционните правни области и оспорване прилагането на основните правни принципи.

Тъй като изчислителните системи замъгляват границата между човека и машината, са необходими дискусии между специалисти по управлението на данни, правни експерти и други дисциплини, за да се разработят нови цифрови стратегии и да се развият адекватни правни рамки за обществото. Представители от академичните среди, юридически практици, гражданското общество и учени взеха участие в Microsoft Data Science & Law Forum, за да разгледат в рамките на различни тематични панели различните измерения на ИИ: какъв ще бъде ефекта от развитието на ИИ върху правната система; как ще се трансформират конкуренцията, интелектуалната собственост и отговорността; какви следва да са етичните изисквания, човешкото разбиране и надзор. Със своите широки последици, ИИ създава необходимостта от мултидисциплинарен, мултикултурен подход към практиките на правото.

Тъй като ЕС работи върху цифрова стратегия от следващо поколение, участници, лектори и организатори се надяват колективно да допринесат за възприемането на отговорни подходи към изкуствения интелект, въз основа на по-добро разбиране на правните му последици.

Катерина Йорданова, правен експерт, представлява Фондация „ЛИБРе“ на събитието и взима активно участие в дискусиите.


Сфери на дейност