Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии обединява различни партньори (държави-членки, компании, социални партньори, неправителствени организации и образователни институции) в усилията да се удовлетвори търсенето на цифрови умения в Европа, които са важна част от днешното цифрово общество и икономика.

В ЛИБРе отчитаме, че целите и принципите в Хартата на Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии отговарят на нашите мисия и ценности. Ето защо решихме да дадем своя доброволен принос към европейските усилия за:

Образование и обучение за младите хора в цифрови професии, така че да има достатъчно талантливи млади професионалисти, с активно дамско участие, готови да започнат работа и да запълнят нарастващия брой незаети позиции за ИКТ специалисти в Европа.

Повишаване квалификацията и преквалификация на работната сила в Европа към необходимите цифрови компетенции, осигуряващи продуктивност на работното място и конкурентоспособност при кандидатстване за работа.

Модернизиране на образователната ни система, за да бъде тя адекватна в цифровия век, като се включат цифровите умения на всички нива на обучение.

Подобряване на цифровите умения на всички граждани, за да имат активна роля в модерното общество, както и засилване на социалното приобщаване.

Ако Вашата организация (обществена или частна) също споделя тези цели и обмисляте присъединяване към Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии, тук можете да се запознаете с условията за участие. А обща информация, изследвания и стратегически документи във връзка с цифровите умения и работни места в Европа могат да бъдат намерени тук.

Следете страницата Новини на Фондация „ЛИБРе“ за актуална информация относно нашия принос в изграждането на компетентно, приобщаващо и продуктивно цифрово общество.