Фондация „ЛИБРе“ стартира годината с участие като партньор в нови проектни предложения в областта на сигурността и електронните доказателства.

Екипът на ЛИБРе беше оценен като надежден партньор и поканен за съвместна работа в партньорски кръг на международно ниво, наред с организации като INTERPOL, EUROPOL, министерства на правосъдието и общини в редица европейски държави, изследователски институти, технологични центрове и университети.

Благодарим на партньорите ни за оказаното доверие и се надяваме да имаме възможността да продължим съвместната работа и занапред.

Следете развитието на актуалните проекти на Фондация „ЛИБРе“ на страниците Проекти и Новини.