През втората година от съществуването на Фондация „ЛИБРе“ работата в сферите на нашата експертиза се увеличи, а с нея и стремежът ни към нови инициативи и постижения.

2016-та година ни срещна с още повече партньори, като партньорската мрежа на ЛИБРе вече наброява 96 организации, а фондацията е част от изследователския консорциум LexConverge.

През този период имахме и възможности за работа с по-широк кръг от утвърдени експерти, които се включиха в изпълнението на текущите ни инициативи и подкрепиха подготовката на нови проекти и идеи.

Екипът на ЛИБРе също нарастна.

Първият стажант във фондацията, който зае второ място в конкурса за студентско есе LIBRe Essay Contest 2016, вече е постоянна част от нашия екип.

  • 33,5%от дейността ни за 2016 г. е про-боно
  • 62,5%от проектите, по които работихме през 2016 г., са собствени инициативи!

Сред тези инициативи са:

Kонкурсът за есе LIBRe Essay Contest 2016

Стажантската програма на Фондация „ЛИБРе“

Изданието LIBRe Stories - дискусии по актуални теми в областта на ИКТ правото

Рамкова инициатива за развитие на юридически лица с нестопанска цел

Рамкова инициатива за развитие на малки и средни предприятия

Проект CARISMAND (Culture And RISk management in Man-made And Natural Disasters)

Анализи в областта на законнотo прихващане и наблюдение на комуникациите

Проект CONSTANT (COmpetitioN and STate aid law Advanced National Training for judges)

Неприкосновеност на личния живот в дигиталния век (Поредица от кратки образователни видео адаптации за България)

През 2016 г. Фондация „ЛИБРе“ сертифицира дейността си в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

Можете да намерите пълният Годишен отчет на дейността на Фондация „ЛИБРе“, както и Годишния финансов отчет за 2016 г. тук.

Следете развитието на нашата работа на страниците Новини и Проекти.