Период на провеждане:  18.04.2018
Организатор:  Районен съд – Стара Загора, в партньорство с Фондация „ЛИБРе“
Лектори:  Александра Цветкова, Стефан Чертоянов

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“ и експерт по правни аспекти на информационните технологии и защита на личните данни, участва като гост-лектор на Деня на отворените врати на Районен съд – Стара Загора.

Публичната лекция на г-жа Цветкова беше насочена към подрастващите – гости на събитието, и имаше за цел да повиши тяхната осведоменост по въпроси в областта на неприкосновеността на личното пространство, защитата на данните и значението на информацията, която споделят за себе си онлайн, кой има достъп до нея и дали публикуват информация за себе си, която не искат други хора да знаят. Представянето се фокусира върху съвременните технологии и върху това как свързаните и „умните“ устройства влияят на възприятията на децата и променят тяхното ежедневие и това на техните родители и приятели, и как те могат да адаптират поведението си в електронното пространство с цел по-добра защита на своите данни и репутация.

Представянето беше допълнено от Стефан Чертоянов, ИТ експерт към Районен съд – Стара Загора, който илюстрира конкретни практически стъпки за повишаване на сигурността при ползване на акаунти в социалните мрежи и приложения за обмен на инстантни съобщения.