Фондация „ЛИБРе“ @ ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe, Виена


ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe, най-голямата европейска експертна конференция в областта на ИКТ, беше организирана във Виена от 4 до 6 декември 2018 г. Повече от 6000 души от 120 страни присъстваха на събитието и имаха възможност да обменят своя опит и очаквания от Европа в дигиталната ера.

ICT 2018 се състоеше от четири основни компонента, посветени на темата Imagine Digital - Connect Europe: конференция, изложение, нетуъркинг и форум за иновации и предприемачество. Множеството панели, работни срещи и изложението, обхващащи повече от 5000 кв.м., предоставиха възможност на участниците да видят и изпробват стотици иновации от европейската изследователска и предприемаческа общност и да обсъдят последните развития и тенденции в областта на ИКТ.

Програмата на конференцията включваше 6 пленарни сесии по темите в сферите: изкуствен интелект, интернет от следващо поколение, цифрови умения и високопроизводителни изчисления. Лектори от политическите кръгове, академичните среди, гражданското общество и индустрията очертаха перспективите и приоритетите пред сектора и обсъдиха как всеки може да допринесе за успешна цифрова трансформация на Европа.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, участва в събитието и представи организацията в нетуъркинг сесии и работни срещи.