Период на провеждане:  24.03.2018
Организатор:  Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ & Фондация „ЛИБРе“
Лектори:  Александра Цветкова, Християн Димов

В продължение на публичната лекция, проведена на 17.03.2018 г., Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ & Фондация „ЛИБРе“ организираха практическа сесия по прилагане на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

Втората среща от инициативата се реализира на 24.03.2018 г., събота, и даде възможност на включилите се студенти да се запознаят с практическите аспекти на материята чрез участие в задачи с правоприложен характер: дискусионно решаване на предварително предоставен казус и екипно изготвяне на документ - политика за защита на личните данни на потребителите на електронен магазин. Студентите реализираха успешно поставените им задачи с помощта на менторите, осигурени от организаторите - Александра Цветкова и Християн Димов.

За изпълнение на тези задачи участниците бяха групирани в няколко отбора на случаен принцип, като от всеки студент се очакваше активно участие в дискусиите за намиране на най-доброто решение на така зададените проблеми. Всички участници имаха възможност да изложат своята гледна точка и да приложат наученото от предходния етап на инициативата.