Период на изпълнение:  01/2017 - 06/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Предоставяне на консултации и становища по прилагане на нормативната уредба на електронното управление, електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация във връзка с настъпилите законодателни промени през януари 2017 г. и как същите ще повлияят на работата по текущи или вече изпълнени проекти (в гаранционен период).

Бенефициер на услугата е български софтуерен разработчик с ИТ проекти за публичния сектор.


Сфери на дейност