Консултации по приложението на GDPR към административното управление на орган на съдебната власт

Проекти


Период на изпълнение:  03/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ предостави консултации на орган на съдебната власт относно привеждане в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните на административното управление на публичния орган.