Консултации относно защитата на личните данни и разкриването на информация на трети лица по съдебни дела

Проекти


Период на изпълнение:  02/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ предостави консултации на орган на съдебната власт по казус в областта на защитата на личните данни и разкриването на информация на трети лица по съдебни дела.