Становище относно защитата на личните данни и публикуването на актове на съда по електронен път

Проекти


Период на изпълнение:  11/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ подготви становище до орган на съдебната власт по вътрешно-организационен казус в областта на защитата на личните данни и публикуването на актове на съда по електронен път.