Обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари​“, проект CONNECTOR


Период на провеждане:  09-11.07.2018
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“
Лектори:  Кирил Пангелов, Лора Андонова, д-р Мирослава Маринова

Обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари“ се проведе в RIU Pravets Golf & SPA Resort между 9 и 11 юли 2018 г. и в него се включиха 16 национални съдии.

Обучението въведе съдиите в спецификите по прилагане на европейските правила в областта на конкуренцията за цифровите пазари. На участниците беше представена поредица от лекции и казуси във връзка с: онлайн бизнес модели и платформи, специфични предизвикателства в прилагането на правила в областта на конкуренцията в цифровия сектор, цифрови монополи като заплаха за конкуренцията и иновациите, ограничителни договорни клаузи за разпространяване на потребителски стоки и цифрово съдържание, разграничаване на антиконкурентното поведение от законните бизнес практики, и др.

Лекциите бяха водени от Кирил Пангелов, Лора Андонова и д-р Мирослава Маринова. Повече информация за обучението, вкл. презентации, видео материали и сборник с лекции, може да намерите тук.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили практическата му насоченост и актуалността на тематиката, дискусиите по конкретни казуси от европейската съдебна практика, както и експертизата и опита на лекторите. Положителна оценка е дадена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.