Трета публична среща в рамките на проект CARISMAND, Рим


Период на провеждане:  17.06.2017
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“
CARISMAND Citizens Summits са събития, чрез които се търси мнението на жителите в различни части на Европа по теми свързани с природни или предизвикани от човешката дейност бедствия. Обсъжданите теми зависят от конкретните рискове съществуващи в съответния регион. Те поставят в центъра на вниманието специфични културни аспекти определящи възприятията за риск. Основната цел на всяко събитие е да се съберат достатъчно количествени качествени данни, които да позволят на екипа на проект CARISMAND детайлен анализ на реакциите и мненията на гражданите по обсъжданите въпроси.

Третата от общо шест срещи с граждани планирани в рамките на проекта се състоя в Рим на 17 юни 2017 г. Събитието следваше установеният формат на предходните две срещи от юли 2016 г. в Букурещ и Малта.

В началото, участниците бяха запознати с концепцията на проект CARISMAND и с трите фази в управлението на бедствия – готовност, кризисна реакция и възстановяване. След това бяха поканени да споделят своя опит и мнението си по набор от въпроси, като използват система за гласуване в реално време. Въпросите се отнасяха както до преживени ситуации от участниците, така и до възприятията им за риск и нагласите им към използването на различни технологии в случай на бедствие.

През втората половина на деня присъстващите бяха разделени в 10 групи, в рамките на които се проведоха задълбочени дискусии по конкретни случаи от практиката в справянето с бедствия.

Срещата с гражданите в Рим беше финализирана с обобщение на изминалия ден и представяне на резултатите от сутрешното гласуване, които бяха сравнени с отговорите получени по време на предходните събития в Букурещ и Малта.

Водещи на събитието бяха проф. Ноели Брокдорф и др. Сандра Аплеби-Арнолд от университета в Малта и Силия Калус от Nutcracker Research Ltd, Великобритания.