Четвърта публична среща в рамките на проект CARISMAND, Франкфурт


Период на провеждане:  24.06.2017
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“

През 2017 г. проект CARISMAND достигна до Третата и Четвъртата публични срещи с граждани, планирани в рамките на проекта. Третата среща беше проведена на 17 юни 2017 г. в Рим и събра 106 местни жители около теми с ключово значение в ситуации на бедствие.

Седмица по-късно, Четвъртата среща с граждани покани участници от Франкфурт да споделят опита и мнението си относно въпроси свързани с готовността за бедствия, реакцията по време на кризи и възстановяването след тях.

Следвайки формата на предходните събития от този тип, срещата комбинира презентации и гласуване на публиката в реално време, както и групови дискусии, в които участниците се фокусираха върху конкретни примери за кризисни ситуации.

В края на деня присъстващите бяха запознати с резултатите от своето гласуване в сутрешната сесия. Отговорите бяха сравнени с тези, получени от предходни срещи в други градове.

В събитието се включиха общо 109 жители на Франкфурт.

Водещи на презентациите бяха проф. Ноели Брокдорф и др. Сандра Апплиби-Арнолд от университета в Малта и Силия Калус от Nutcracker Research Ltd, Великобритания.

Всяко CARISMAND събитие за граждани (Citizen Summit) разглежда редица въпроси свързани с различни типове бедствия и поставя в центъра на дискусиите културните фактори влияещи върху възприятията ни за риск. По време на срещите се събират количествени и качествени данни, които да позволят детайлен анализ на реакциите и мненията на гражданите по обсъжданите въпроси.