Реформа на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации


През януари 2017 г. Комисията представи предложение за Регламент относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения, който да замени настоящата Директива за неприкосновеността на личния живот и електронни комуникации от 2002 г. Основните цели на преразглеждането са:

  • повишаване на сигурността и поверителността на съобщенията;
  • определяне на по-ясни правила за проследяващи технологии като "бисквитки"; и
  • постигане на по-добра хармонизация между държавите-членки.

Заинтересованите страни са разединени по определени въпроси, включително относно основната необходимост от нова мярка за защита на поверителността на електронните съобщения.

Някои национални парламенти направиха коментари по предложението и разискванията в Съвета на Европа продължават.

В Европейския парламент докладчикът Марю Лауристин (S&D, Естония) представя проекта на доклад на Комисията по граждански свободи от 21 юни 2017 г., който се очаква да бъде гласуван през октомври 2017 г.

Продължете към пълния текст на представянето тук.

Източник: European Parliament Think Thank