Тук може да намерите регулярни отчети за дейността и финансова информация за Фондация „ЛИБРе“ и нейните проекти.