Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, участва в работна среща по проект SecurePART, имаща за цел дефиниране на работещи механизми за взаимодействието между гражданските организации и научните изследвания в областта на сигурността на европейско ниво.

Работната среща по проект „SecurePART – Increasing the Engagement of Civil Society in Security Research” се проведе на 15 и 16 септември 2015 г. в Берлин, Германия. Наред с напредъка по проекта, по време на събитието бяха дискутирани в детайли редица въпроси как гражданските организации могат да бъдат по-активни в изследванията в сферата на сигурността и как самите изследвания да бъдат по-полезни за организациите.

SecurePART взема под внимание факта, че сигурността е важна за всички, и си поставя за цел да увеличи участието на гражданските организации при реализиране на научни изследвания в областта на сигурността, така че да даде възможност на гражданите за повече активност в тази област.

В хода на изпълнение на проекта, екипът на SecurePART установява, че съществува широк спектър от направления и технологии, където граждански организации биха могли да бъдат включени: индивидуални граждански права, права на малцинствата, неприкосновеност на личния живот, екологични рискове, киберсигурност, рискове за здравето, и др. Що се отнася до сферите на изследователска дейност, най-интересни за гражданските организации се оказват управлението на кризисни ситуации, защитата на инфраструктурата, борбата с тероризма, физическата защита и защитата на границите.

Александра Цветкова беше поканена да сподели опита си по тези теми, натрупан за седем години управление на неправителствени организации и изследователска дейност в областта на сигурността. Можете да намерите и част от нейното интервю относно ролята на гражданските организации в изследванията в областта на сигурността тук.

Събитието се проведе в рамките на Седмицата на доброволчеството и гражданското участие в Берлин, 11-20 септември 2015 г.

Повече информация за проекта и други предстоящи инициативи можете да намерите тук: http://www.securepart.eu/en/