Експертите на Фондация „ЛИБРе“ запознаха студенти от Университета по национално и световно стопанство с актуални въпроси от правото на информационните и комуникационните технологии в областите защита на личните данни, авторско право, търговски марки, криптиране и информационна сигурност, cloud computing, Internet of Things и др. Коментирани бяха както широко популяризирани теми като „правото да бъдеш забравен“, така и по-малко известни казуси и новости в европейското законодателство. Студентите взеха активно участие в провокативните и динамични дискусии по въпроси, простиращи се от авторско право върху съобщения в Twitter до наследяване на Warcraft герои.

В рамките на срещата беше представено и първото издание на конкурса за есе LIBRe Essay Contest 2016, който има за цел да стимулира млади хора с интереси, знания и творческо мислене в сферата на регулиране на дигиталното общество. Голямата награда в конкурса е безплатно участие в 3-седмичното международно лятно училище по ИКТ право, организирано ежегодно от Института по правна информатика в Германия. Награди са предвидени и за второ и трето място, а всички включили се в конкурса ще получат сертификат за участие.

Срокът за подаване на разработките е 30.04.2016 г.

Повече информация за условията за участие можете да откриете на адрес: http://contest2016.libreresearchgroup.org/

Срещата се проведе със съдействието на Делян Недев, преподавател в Университета по национално и световно стопанство по основи на правото и гражданско право.