През 2018 г. Общият регламент за защита на данните, целящ да подобри защитата на личните данни за всички физически лица в ЕС, ще стане пряко приложим. Организациите ще трябва да приведат дейността си в съотвествие с новите правила и да действат незабавно в случай на нужда.

В тази връзка университетът в Грьонинген, партньор на Фондация „ЛИБРе“, стартира безплатен онлайн курс, предназначен да предостави на професионалистите добро познаване на Регламента, като им помогне да разберат как ще рефлектира върху работата им и как да организират по-добре дейността на организациите си, за да отговорят на изискванията на новото законодателство.

Участниците ще се запознаят със задълженията на субектите на данни, задълженията на администраторите на и обработващите лични данни, както и концепциите и принципите, стоящи в основата на привеждането в съответствие и прилагането на Регламента.

Курсът ще се провежда онлайн за продължение на четири седмици, със седмичен интензитет от 3 астрономически часа. Той е безплатен за участниците и предоставя възможност за допълнително надграждане.

Занятията са специално разработени за експерти, работещи за частни и държавни институции, студенти, както и за всеки, желаещ да научи повече за защитата на личните данни и Общият регламент за защита на данните, особено за обработващите лични данни.

Първата начална дата за стартиране на курса е 13 ноември 2017 г.

Можете да научите повече и да се запишете за участие тук.