Специализираната адвокатска кантора в областта на здравното право LexMedica и Фондация "ЛИБРе" организират съвместно публична дискусия на тема "Митът за свободата на здравната информация“. Събитието, посветено на проблемите на комуникацията пациент-медии-лекар, ще се проведе на 24 октомври от 10 часа в SOHO – Sofia Holistic Coworking Company. Форматът е особено подходящ за журналисти, комуникационни експерти и представители на пациентски организации.

Фокус на дискусията ще бъдат теми, свързани с възможностите на комуникацията в сектор „Здравеопазване“:

Познаваме ли ограниченията на здравната информация, за която пишем и споделяме?

Как да легитимираме действията си, говорейки за здравния статус на пациентите?

Къде е границата между свободата на изразяване и правото на личен живот на пациенти и лекари?

Защо реформата в сектора по защита на личните данни ще повлияе върху здравните новини?

Каква е отговорността на лекаря и лечебното заведение при споделянето на информация за здравето на лекуващите се?

Доколко разбираме етичните измерения на лекарската тайна?

Имаме ли съгласието на пациентите, чието състояние коментираме?

Кой трябва да пази достойнството на пациента в света на „Всичко е рейтинг!“?

Събитието е със свободен вход и не е необходима предварителна регистрация.