На 11 октомври 2017 г. в Брюксел ще се проведе конференция на тема "Липсващата връзка: Регулиране разработването на безпилотните системи". Събитието ще представлява "лаборатория за регулиране и тестване на дрон технологиите".

Основната цел на конференцията е да повиши информираността и знанията у политици на европейско и национално ниво по отношение на развитието на безпилотните системи.

Развитието на технологиите изисква съвместна работа върху иновации и тестване преди масовото въвеждане и експлоатация на новите безпилотни системи, а липсата на регулация в областта е обезпокоителна и забавя тази важна фаза в Европа.

Конференцията ще помогне да се създаде европейска стратегия за хармонизирано регулиране по отношение на тестването на нови безпилотни технологии.

Повече информация за конференцията можете да намерите тук