На 28 април 2018 г. в София се проведе съвместно събитие на Международния съюз по телекомуникации (ITU) и Европейската комисия по случай честването на Международния ден на момичетата в информационните и комуникационни технологии, под егидата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, взе участие в събитието.

Статистиката показва, че в България има най-голямо участие на жени в ИКТ сектора спрямо всички останали държави в Европа. Събитието дава възможност да се обсъдят начините за постигане на дори още по-голямо участие на жени - специалисти по ИКТ, и да се определят най-добрите български практики, които да бъдат споделяни между другите европейски страни.

Повече от 75 български момичета, на възраст между 12 и 16 години, бяха поканени на тазгодишното издание. Те имаха възможност да се запознаят с ИКТ сектора чрез участие в забавни и образователни уъркшопи (например кодиране, роботика, разработване на приложения, опит с витуална и добавена реалност), както и да се срещнат с местните лидери – примери за подражание в бранша. Събитието включваше панелна дискусия с участието на високопоставени оратори, които се занимават с проекти и инициативи, свързани с подготовката на жените и момичетата за развитие в сектор ИКТ.

Международният ден на момичетата в информационните и комуникационни технологии е инициатива на Международния съюз по телекомуникации във всички държави, подписали Резолюция 70 на пълноправните представители на МСТ (Rev. Busan, 2014). Целта на този празник е да създаде глобална среда, която да подпомага и насърчава момичета и младите жени да обмислят и да се стремят към кариера в разрастващата се ИКТ сфера, като дава възможност на момичета и технологични компании да се възползват от по-голямото участие на жените в ИКТ сектора.

Международния ден на момичетата в информационните и комуникационни технологии се празнува всяка година на четвъртия четвъртък на м. април.

За повече информация посетете интернет сайта на Международния съюз по телекомуникации.

Източник: Международен съюз по телекомуникации