С Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерски съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“.

Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол, преди нормативно установения за това срок 1 януари 2018 г.

Очаква се предсрочното изпълнение на протокола да гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на административната тежест и да повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.

Повече административна и техническа информация свързана с изискванията можете да намерите на страницата на Държавната агенция „Електронно управление“