Фондация „ЛИБРе“ работи в партньорство с 18 организации от 11 страни по проект, изследващ ролята на културата и управлението на риска при природни или предизвикани от човешка дейност бедствия.

CARISMAND (Culture And RISk management in Man-made And Natural Disasters) е три-годишен проект изследващ влиянието на различни културни фактори върху нивото на готовност, реакциите при бедствия и последващо възстановяване.

Културните особености на едно общество могат сериозно да затруднят мерките за управление на риска и кризисните действия на компетентните органи, ако не се познават и вземат предвид. Религия, традиции, културни лидери и медии са само част от многостранното влияние, което CARISMAND изследва.

Целта на проекта е да предостави на работещите в пряка връзка с населението по преодоляване на кризисни ситуации практически насоки за действие, съобразени с местните културни особености.

Резултатите ще бъдат набавени с помощта на задълбочен анализ и редица дискусии между експерти и граждани в избрани точки от Европа.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020. Координатор е Университетът в Грьонинген, Холандия. Там ще се проведе и стартиращата среща по проекта, която предстои в началото на месец октомври тази година.

Екипът на Фондация ЛИБРе отговаря за дейностите по публичност и организиране на събития. В допълнение, ще подпомагаме и изследванията в рамките на проекта в областите технологии, правни и социални аспекти и комуникация.

Очаквайте скоро и стартирането на интернет страницата на CARISMAND, което се очаква в началото на 2016 година!