Факултет по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (България)