„Дигиталната трансформация на здравеопазването и здравните грижите има голям потенциал за повишаване на ефективността на здравните системи", е заключението на двугодишния доклад относно състоянието на здравето в ЕС.

Също така, работещите в сферата на зравеопазването трябва да бъде подготвени за технически иновации и пациентите следва да се превърнат в централни фигури при събрането на по-добри здравни данни за политиките и практиката.

Комисията (дирекция SANTE) публикува 28 национални здравни профила на държавите-членки на ЕС, заедно с доклад за 2017 г. Тази двугодишна инициатива, наречена "Състояние на здравето в ЕС", осигурява на политиците, авторите на законодателни изменения, заинтересуваните групи и практикуващите здравни грижи, фактически, сравнителни данни и наблюдения от здравните системи в страните от ЕС.

Докладите, разработени в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската обсерватория по здравни системи и политики, показват, че само чрез преосмисляне на здравните ни системи можем да гарантираме, че те остават пригодни за целите си и предоставят необходимото ниво на грижа за пациента.

Допълнителна информация, както и пълния доклад и здравните профили на държавите могат да бъдат намерени тук.