Срещата „Защита на здравната информация в електронното пространство“ ще се проведе na 19 април от 19 часа в офиса на Innovation Starter (бул. България 1, административна сграда НДК) и е под егидата на Sofia Legal Hackers, организирана съвместно с Фондация „ЛИБРе“ и кантора по медицинско право LexMedica.

Основно ще бъдат разгледани въпросите:

Правен режим на телемедицината, лекарска тайна в условия на виртуална медицина, договор за дистанционно лечение при общи условия и др.

Защита на личните данни в съвременната медицина: данни за здравословното състояние и биометрични данни като специални категории лични данни; изрично съгласие по Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕС) 2016/679; технически и организационните мерки за защита на данните; машинно обработване на данни от електронни здравни записи (EHR) и рисковете от машинното им обработване.

Темата ще бъде представена от:

Адв. Мария Петрова - един от малцината специалисти в Европа, притежаващи едновременно магистърска степен по хуманна медицина (Медицински университет - София) и право (Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”). Специализирала е в Англия, Германия, Австрия и Франция в области като „Медицинско право”, „Европейско здравно право”, „Здравна медиация и разрешаване на конфликти в здравеопазването”, „Правни аспекти на медицинските/лекарските грешки” и др. Работила е като експерт по здравеопазването в Институцията на омбудсмана на Република България, като правен консултант в неправителствени организации, защитаващи правата на пациентите, сред които Национална пациентска организация, Българска асоциация за закрила на пациентите, Български Хелзинкски комитет, била е независим експерт при изготвяне на медицински експертизи в досъдебни производства. Правен консултант е на „Партньорство за здраве”, консултативен орган към Министерски съвет. Член е на Софийска адвокатска колегия и Международния съюз на адвокатите, от където многократно е канена за лектор на конференции и семинари в областта на медицинското право - лекарски/медицински грешки, застраховка гражданска отговорност за професионален риск при практикуващите медицинска дейност, договори за медицински услуги/помощ и др. Ангажирана е и е допринесла за решаването на проблемите на хора с хронични и редки заболявания, за осигуряването снабдяването с лекарства в отдалечени и малки населени места, за подобряване структурата и функциите на органите на медицинска експертиза, била е пряко ангажирана с проблемите, свързани с регулативните стандарти и закриването на болнични заведения в страната.

Иво Емануилов – юрист, магистър по право на интелектуалната собственост и информационни технологии и научен сътрудник в Католическия университет Льовен (KU Leuven) в Белгия, с тясна специализация и интереси в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и международното въздушно и космическо право. Работи по белгийски и международни научноизследователски проекти, свързани със защита на личните данни, биометрични данни и управление на самоличността, киберсигурност, безпилотни летателни апарати и авиационна безопасност. Има опит като консултант в областта на защитата на личните данни, защита на потребителите, електронната търговия и др. Изследователските му интереси са концентрирани върху правния режим на защита на личните данни, мрежова и информационна сигурност на критична инфраструктура, публично и частно международно въздушно и космическо право, авиационна безопасност, автономни системи и адаптивен софтуер.

Повече информация за срещата можете да намерите във Facebook страницата на събитието.

Това е втората публична изява, посветена защитата на медицинските данни, в която съвместно участие вземат Фондация „ЛИБРе“ и LexMedica. През октомври 2016 г. експерти от двете оранизации участваха вЧетвъртата национална годишна конференция по биоетика и биоправо с разработка по темата „Медицинските социални мрежи - биоетични и правни аспекти“.