Между 28 и 30 ноември 2017 г., университетът в Белград, Сърбия, бе домакин на 7-ия Ден на иновациите на SESAR, където бяха представени най-новите дългосрочни изследвания в областта на управлението на въздушното движение.

Докладите и презентациите бяха подбрани въз основа на открита покана за подаване на предложения. Събитието също така включваше изложба на плакати и нетуъркинг, които дадоха възможност на участниците да се запознаят с интересни проекти и да се срещнат със съмишленици.

Дните на иновациите на SESAR са основното средство за споделяне напредъка и разпространение на резултатите от програмата на SESAR за проучвателни изследвания. За разлика от други научни събития в областта на управлението на въздушното движение, Дните на иновациите на SESAR се фокусират изрично върху дългосрочни и новаторски изследвания. В своята седма година, Дните на иновациите на SESAR се превърнаха в едно от ключовите събития в европейския календар за изследвания в авиацията.

Едва 44% от всички предложени теми са били приети, или 35 презентации от общо 79. Експертът на Фондация ЛИБРе Иво Емануилов представи темата "Автономни системи в авиацията: между отговорността за продуктите и иновациите". Всички презентации и плакати са налични на сайта на събитието.