БАИТ, в партньорство с фондация „ЛИБРе, проведе семинар на тема "Предизвикателства и възможности пред автономните и свързаните транспортни средства" специално за членовете на асоциацията. В последното за 2017 г. събитие отправяме поглед към една високотехнологична, различна и свързана 2018 г.!

Семинарът включи 3 основни теми:

Развитието на Изкуствения интелект в днешни дни, автономни интелигентни системи - д-р Мария Нишева, професор по информатика във ФМИ на СУ, ръководител на катедра "Компютърна информатика" и магистърска програма "Изкуствен интелект" във ФМИ;

Реалности, постижения и тенденции на автомобилния транспортКамен Василев, съпредседател на Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС);

Правни и етични въпроси, свързани с автономни и свързани автомобили. Несигурността на адаптивния софтуер срещу отговорността на производителите на такива системи. Защита на лични и индустриални данни в процеса на изпълнение - Иво Емануилов, юрист, консултант и научен сътрудник към Университета в Льовен и експерт на Фондация „ЛИБРе“.