Период на провеждане:  31.05-01.06.2018
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“ (от името на Консорциум CARISMAND)

На 31.05-01.06.2018 г. партньорите по проект CARISMAND се събраха в гр. Букурещ, Румъния, за пета поредна оперативна среща на консорциума.

Срещата имаше за цел да проследи напредъка по проекта, да се обсъдят въпроси, възникнали в течение на работата по отделните работни пакети за последните 6 месеца, както и да се подготви екипа за предстоящите ключови моменти в изпълнението на CARISMAND. В рамките на срещата се представиха предварителните резултати от третия цикъл от публични събития (Трети форум на заинтересованите страни, Лисабон, 27-28 февруари 2018 г., Пета публична среща с граждани, Лисабон, 12 април 2018 г., и Шеста публична среща с граждани, Утрехт, 14 май 2018 г.), които се проведоха през първата половина на 2018 г.

Екипът постигна напредък и по разработването на ключовите резултати от проекта: CARISMAND Toolkit (Ръководство за специалисти за справяне с бедствия) и CARISMAND Cultural Map (Карта на влиянието на културните особености), и се обсъди в детайли организацията на финалната конференция по проекта (Флоренция, септември 2018 г.).

В срещата се включиха 25 представители на партньорските организации в CARISMAND.

Последната оперативна среща на консорциума ще се проведе в Флоренция през септември 2018 г.