Онлайн регистрацията за Форума за безопасен интернет 2017, който ще се проведе на 23 ноември 2017 г., вече е отворена.

Форумът за безопасен интернет е ключова годишна международна конференция в Европа, която събира на едно място политици, изследователи, правоприлагащи органи, младежи, родители, учители, неправителствени организации, представители на промишлеността, експерти и други заинтересовани страни, с цел обсъждане на рисковете и решенията, свързани с онлайн безопасността на децата.

Под темата "От технологиите за деца до адаптивна младеж - как да се насърчава доброто прекарване онлайн", програмата на форума включва сесии за деца и роботизирани играчки, изграждане на адаптивност на уязвими групи, дискусия дали трябва да проверяваме онлайн възрастта, както и мащаба на предизвикателството във връзка с борба със сексуалното малтретиране на деца онлайн. Подкрепеният от ЕС Алианс за по-добра защита на непълнолетните онлайн ще бъде домакин на сесия за това как да предприемем действия по различните ангажименти на Алианса, докато представителите на младежта ще споделят своите виждания в отговор на инициативата на Алианса, като също споделят резултатите от текущите , ръководени от младежи, процеси на съвместна работа.

Посетете уеб сайта на събитието за онлайн регистрация, за да видите програмата, биографиите на участниците и друга информация, свързана със събитието.