Европейската комисия публикува обществена консултация с фокусирана върху грижата за здравето и Единния цифров пазар.

В контекста на запитването се изтъква, че цифровите технологии могат да предложат икономически ефективни инструменти в подкрепа на прехода от модел на здравеопазване, изграден на базата на болниците, към интегриран модел, ориентиран към пациента, да подобрят достъпа до здравно обслужване и да допринесат за устойчивостта и надеждността на здравните системи.

Целта на консултацията е да се определи нуждата от мерки за насърчаване на цифровите иновации за подобряване на здравето на хората и преодоляване на системните предизвикателства пред здравеопазването, както и обхватът на тези мерки. Те трябва да бъдат хармонизирани със законодателството за защита на личните данни, правата на пациентите и електронната идентификация.

С консултацията се събира информация за:

- трансграничния достъп и преносимостта на личните здравни данни

- споделянето на ресурси (опит в научните изследвания, капацитет по отношение на данните, усъвършенствана цифрова инфраструктура), което ще доведе до ускоряване на научните изследвания и постигане на напредък в профилактиката, лечението и персонализираната медицина, първоначално в три области:

редки и сложни заболявания – за да се улесни трансферът на знания от лабораториите към клиниките

подготвеност за бъдещи епидемии и идентифициране на инфекциозни заплахи в целия ЕС в рамките на няколко дни

използване на реални данни за целите на проследяването на лекарствената безопасност и оценяването на ефективността на продуктите, предлагани на пазара

- мерките за осигуряване на широко навлизане на цифровите иновации, които ще дадат възможност за по-добро интегриране на здравеопазването и за ориентирането му в по-голяма степен към пациентите, както и за обратна връзка и взаимодействие между пациентите и доставчиците на здравно обслужване.

Консултацията ще продължи до 12 октомври 2017 г.

Можете да намерите повече информация и да се предоставите своето мнение тук.

Източник: Европейска комисия