На 10 ноември 2017 г. в университета в Льовен ще се проведе еднодневен семинар, посветен на неприкосновеността на личния живот и прилагането на GDPR.

Семинарът се организира от Института за защита на личните данни на IPEN, Форума за бъдещето на защитата на личния живот, департамента по компютърни науки на университета в Льовен и програмата по инженество на неприкосновеността на личния живот на университета Карнеги Мелън.

Целта на семинара е да приложи мултидисциплинарен изследователски подход към масовото разбиране за неприкосновеността на личния живот, като същевременно обсъди необходимите промени в съществуващите технологични системи, в бизнес процесите, в регулациите и в законите, както е посочено в Националната стратегия за изследване на неприкосновеността на личния живот в САЩ.

Организаторите на семинара смятат, че в момента, в който GDPR стане напълно приложим на 25 май 2018 г., много изисквания за защита на данните ще бъдат разгледани в нова перспектива. Сред другите аспекти, "защитата на данните по замисъл и подразбиране" ще стане изрично правно задължение. Организациите, които обработват лични данни, трябва да прилагат „инженерство на неприкосновеността на личния живот“, така че техните системи да прилагат принципите за защита на данните и да интегрират необходимите предпазни мерки.

Целта на тази трансатлантическа инициатива е да се определят откритите задачи за научноизследователска и развойна дейност, които са необходими за постигането на амбициозните цели на GDPR.


---

За повече информация по темата, свържете се с нас на адрес office@libreresearchgroup.org или пишете директно на нашия експерт Християн Димов, който взе участие в събитието, на адрес hristiyan.dimov@libreresearchgroup.org.