На 27 януари 2018 г. в Брюксел ще се състои Конференцията на академична общност в областта правото и неприкосновеността в Европа (PLSC-Europe), непосредствено след конференцията CPDP 2018.

Следвайки формата на популярното в САЩ събитие Privacy Law Scholars Conference (PLSC), PLSC-Europe има за цел да обедини за дискусии по актуални въпроси учени в областта правото и неприкосновеността, практикуващи специалисти, както и учени от други сфери свързани с неприкосновеността на личното пространство от Европа и света. PLSC-Europe цели да стимулира по-добри връзки между академичната сфера и практиката и да събере на едно място учени с професионалисти в областта на правото и други дисциплини.

Обявена е покана за участие с разработки в конференцята PLSC-Europe, които могат да бъдат в една или повече дисциплини свързани с правото на неприскосновеност на личния живот и защитата на данните.

Повече информация можете да намерите тук.

Конференцията PLSC-Europe 2018 се организира от Privacy Salon в партньорство с LSTS Vrije Universiteit Brussel.