Период на провеждане:  20.11.2017
Организатор:  Лечебнo заведениe, регистрирано по ЗЛЗ
Лектори:  Александра Цветкова, адв. д-р Мария Петрова

Обучението представи основните принципи за законосъобразна обработка на лични данни, задълженията на лечебните заведения като администратор/обработващ лични данни, включително и към техните служители, мерките за правна, организационна и технологична обезпеченост за постигане на съответствие със законовите изисквания, спецификите на публичната дейност на лечебните заведения в контекста на защитата на данните и др. Теоретичните постановки бяха подкрепени с множество примери, дискусии с участниците и обсъждане в детайли на тяхната дейност в оперативен порядък.

Бяха представени още и новите задължения за администраторите на и обработващите лични данни, свързаните с тях предизвикателства пред организациите, предоставящи здравни услуги, и техните потенциални решения след пан-европейското приложение на Регламент 2016/679 от м. май 2018 г.

В обучението се включиха повече от 40 представители на лечебни заведения - здравни мениджъри, медицински специалисти, професионалисти по здравни грижи, администратори и комуникационни експерти.